top of page

Atago no matsu senretsu karakuchi

Atago no matsu senretsu karakuchi

Japanese Name
あたごのまつ 鮮烈辛口

Bottle Size
1800ml

Brewery
NIIZAWA

Brand
Atagono Matsu

Type of Sake
Cho-Karakuchi-Junmai

Made in
Japan

Prefecture
Miyagi/ 宮城県

Alcohol Percentage
15%

Atago no matsu senretsu karakuchi
bottom of page